M5480

Reggiseno
B 3-8
C 3-7
bianco, nero, nudo

M5487

Guaina
2-8
bianco, nero, nudo